Wielka Rewia Kawalerii 2023

Wielka Rewia Kawalerii 2023 jest to impreza kawaleryjska zorganizowana z inicjatywy Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP oraz Federacji Kawalerii Ochotniczej RP we współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa z okazji 90 rocznicy Wielkiej Rewii Kawalerii, która odbyła się z rozkazu Józefa Piłsudskiego 6 października 1933r.

Zapraszamy wszystkich kawalerzystów ochotników do Krakowa. Nie ważne, czy jesteście zrzeszeni w Federacji Kawalerii Ochotniczej, Polskim Klubie Kawaleryjskim, czy też działacie samodzielnie. Zapraszamy Was na Krakowskie Błonia, gdzie jeszcze słychać tętent koni 12 pułków, komendy rozkazów oraz sygnały trąbek kawaleryjskich i melodie grane przez orkiestry pułkowe. Tu, gdzie można jeszcze dostrzec cień Marszałka. Co prawda nie wystawimy tylu koni, ile z woli Marszałka stawiło się w Krakowie, ale liczę, że nie zabraknie przedstawicieli większości środowisk kawaleryjskich. Niech w Krakowie połączy nas umiłowanie tradycji, miłość do koni i chęć udziału w tym niekomercyjnym wydarzeniu, którego jednym z celów jest pokazanie naszej siły, naszego potencjału i kierunku służby, w którym zmierzamy.

Zapraszam do Krakowa tych wszystkich, których sercom są bliskie słowa „kawaleria ochotnicza” . Wszystkich, którzy z poszanowaniem noszą mundur kawaleryjski, wiedzą, co to honor, a fason i fantazję kawaleryjską umieją odróżnić od pospolitego warcholstwa.

Zapraszam Was z końmi, dla których znajdzie się dach nad głową i wiązka siana z garścią owsa, a dla Was żołnierski nocleg i wyżywienie oraz moc przygód i wrażeń.

Rewia odbędzie się w dniach 20 – 22 października 2023 r. Na wydarzenie składać się będą dwudniowe zawody sekcji kawaleryjskich, a także msza św. w Katedrze Wawelskiej, po której złożymy kawaleryjski salut Janowi III Sobieskiemu i Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz przemaszerujemy drogą królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie w Apelu Poległych oddamy hołd wszystkim naszym poprzednikom.

W  niedzielę w szyku konnym ulicami Krakowa wjedziemy na Rynek Główny, gdzie przy dźwiękach stukotu kopyt i hejnału mariackiego złożymy meldunek Prezydentowi Miasta Krakowa. Na zakończenie wydarzenia odbędą się uroczysty apel na Błoniach Krakowskich, defilada pododdziałów w szyku rozwiniętym, prezentacja wyszkolenia kawaleryjskiego, finały zawodów sekcji i pokazy kawaleryjskie.

To trzydniowe wydarzenie poprzedzi siedmiodniowy obóz kawaleryjski na Krakowskich błoniach, gdzie tych wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć, czeka ciężka, ochotnicza służba w obozowisku, ale też możliwość doskonalenia rzemiosła kawaleryjskiego pod okiem najlepszych szkoleniowców, zarówno w trakcie treningów musztry, jaki i podczas uczestnictwa w manewrach dużych oddziałów.

Dla tych, którzy przyjadą na ostatnie 3 dni, jak i dla tych, którzy wspomogą nas, przyjeżdżając wcześniej, przygotowaliśmy bogaty program i wiele atrakcji, do których przepustką jest mundur kawaleryjski noszony z godnością i fasonem. Wszystkich, którzy mogą nas wspomóc w pełnionej służbie już od 14 października, czy to konno czy też pieszo, zapraszam szczególnie.

Do zobaczenia w Krakowie, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością, a legenda z faktami.

 

                                             Dowódca Rewii

                                                                                              rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski

 

Dokumenty: Regulamin uczestnictwa , List zapowiedni, Zgoda rodziców, Zgłoszenie zbiorowe, Zgłoszenie indywidualne

Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. zwołuje na dzień 3 grudnia 2022 roku na godz,10.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. Piotra Ściegiennego 2.

Planowany porządek obrad to:

 1. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i określenie ilości mandatów przypadających poszczególnym członkom Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykluczenia członków Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. z powodu niewypełniania obowiązków statutowych.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 6. Wybór Komisji Wnioskowej

 7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres dotychczasowej działalności.

 8. Sprawozdanie merytoryczne Komisji Rewizyjnej za okres dotychczasowej działalności.

 9. Zmiana statutu Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 10. Wybór Prezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 11. Wybór Wiceprezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. – Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej R.P.

 12. Wybór Członków Zarządu Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 13. Wybór Komisji Rewizyjnej

 14. Wolne wnioski

 15. Zamknięcie Obrad

Za Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

Prezes Zarządu

rtm.kaw.och. Jan Znamiec

Zebranie Walne Sprawozdawcze

Pragnę poinformować, iż Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń: „Federacja Kawalerii Ochotniczej RP” odbędzie się 10 lipca 2022r. o godzinie 19:00, w formie telekonferencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. Wnioski

8. Zamknięcie obrad

 

Link do spotkania został dostarczony w pisemnym zawiadomieniu oraz w formie wiadomości email.

W przypadku problemów prosimy o kontakt: jjeznach@kawaleria-ochotnicza.pl