Aleja Dębów Pamięci KATYŃ 1940 Pamiętamy

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Szwadronu Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Mimo trudnego dla wszystkich okresu pandemii nie możemy zapominać o pięknej i trudnej historii naszej Ojczyzny. Rok 2020 jest rokiem okrągłej 80 rocznicy bestialskiego mordu polskich oficerów przez Sowietów na Wschodzie.

Stowarzyszenie KAWALERIA Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego swoim działaniem chce zachować pamięć o ofiarach Katynia, Charkowa, Tweru, Bykowni.
Realizując postawiony sobie cel dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Akcja polega na posadzeniu w przestrzeni publicznej Dębów Pamięci- jednego drzewa dla jednej ofiary. Ponadto, nieodzownym elementem działań jest przygotowanie i opracowanie możliwie pełniej dokumentacji życia i działalności Bohatera.

Nasze plany są ambitne. Pragniemy uczcić pamięć nie jednego, a wszystkich zamordowanych oficerów Pułku 3 Strzelców Konnych, otwierając Aleje Dębów Pamięci. Prace badawcze, opracowanie biogramów i projektów, nawiązanie kontaktu z Instytutem Pamięci Narodowej, a także fizyczna praca przy budowie alei, mogą i są naszym wkładem w kultywowanie pamięci o Polakach, ofiarach Zbrodni Katyńskiej.

Już dziś mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość otwarcia Aleje Dębów Pamięci poświęconej oficerom Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego z Wołkowyska zamordowanych przez Sowietów w latach 1940 – 1941 na Wschodzie.

Uroczystość odbędzie się podczas obchodów Święta Pułkowego w dniu 20 czerwca 2020 r. o godzinie 20:00 na terenie KS Bór w Toporzysku.

👉 Folwark Toporzysko,
Toporzysko 454, 34-240 Jordanów

XXVI Zjazd Szkoleniowy CWKO

Panowie Oficerowie,
ponieważ sytuacja w naszym kraju pomału zaczyna wracać do normalności, zaczynamy również planować działania CWKO.
Jeżeli będzie możliwość i nie powróci pandemia planowany jest XXVI Zjazd Szkoleniowy CWKO w terminie: 05-13 grudnia 2020r. Będzie on obejmował wszystkie trzy stopnie szkoleniowe i kolejny zjazd SPKO. Koszt uczestnictwa dla kawalerzysty z FKO RP, to 600,- złotych, proszę o powiadomienie Swoich podkomendnych w oddziałach o tym planowanym szkoleniu (szczególnie tych, którzy wybierali się już w marcu br.). Proszę o wstępne zarezerwowanie Sobie tego terminu.
Kadra szkoły zwraca się również z prośbą za Państwa pośrednictwem do wszystkich kawalerzystów, którzy ukończyli kurs II i III stopnia, o przesłanie Swoich prezentacji, które przedstawiali podczas Swoich szkoleń.
Proszę o śledzenie dalszych komunikatów w sprawie tego zjazdu,
ku chwale Kawalerii
rtm. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
Z-ca Komendanta CWKO d/s Organizacyjnych

ODWOŁANY XXVI Zjazd CWKO

Panowie Oficerowie, Koledzy Kawalerzyści,
w związku z zaistniałą sytuacją w kraju ( zagrożenie koronowirusem ) i ze względu na ograniczenia w prowadzeniu imprez oraz szkoleń, decyzją Kadry CWKO zostaje odwołany XXVI Zjazd Szkoleniowy CWKO, jaki miał się odbyć w dniach: 21 -29 marca br.
Jeżeli tylko pozwoli na to sytuacja w kraju i nie będzie przeciwskazań do organizacji zajęć oraz imprez masowych natychmiast wrócimy do zorganizowania tego szkolenia, o czym będziemy informować na bieżąco. Proszę śledzić komunikaty na stronie internetowej FKO RP, CWKO oraz fb.
Proszę nie dokonywać żadnych wpłat zaliczek na poczet tego szkolenia.
Zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości !!!
ku chwale Kawalerii
rtm. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
Z-ca Komendanta CWKO d/s. Organizacyjnych

Konferencja programowa FKO

Czołem,
 
Zbliża się termin Konferencji Militari. Tym razem będzie miała miejsce w Walewicach. W załączeniu informacja o zakwaterowaniu i wyżywieniu. Szczegółowy program zostanie podany później.
 
Ramowo wygląda to następująco:
 
Przyjazd od piątku – możliwa kolacja wieczorem
 
Sobota i Niedziela konferencja. W programie zwiedzenie Stadniny i terenu rozgrywania planowanych tam Mistrzostw Polski Militari.
 
ZAMAWIANIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE.
 
Przerwy kawowe i wynajem sal konferencyjnych pokrywa FKO.
 
PROSZĘ O PRZESŁANIE INFORMACJI O PRZYJEŹDZIE BĄDŹ REZYGNACJI Z PRZYJAZDU DO dnia 20.02.2020 

Szkolenia CWKO 2020

Panowie Oficerowie, Koledzy,
W imieniu Komendanta CWKO, chciałbym poinformować, że w nadchodzącym roku planowane są następujące terminy szkoleń dla wszystkich rodzajów kursów ( I, II, II stopień i SPKO):
  • 21 – 29 marca br. – Toporzysko
  • 29 sierpień – 06 wrzesień br. – ( prawdopodobnie w Komarowie – warunki polowe )
  • 05 – 13 grudnia br. – Toporzysko
Dlatego bardzo proszę o rezerwację tych terminów, zarówno przez uczestników szkoleń jak i kadrę szkoleniową !!!
Odpłatność kawalerzysty w tym roku wynosi 600,- złotych za jeden tydzień szkolenia.
Proszę o zgłaszanie kandydatów na szkolenie w pierwszym termie: 21-29 marca br. najpóźniej do dnia 08 marca br. Uruchomienie szkoleń będzie uzależnione od ilości zgłoszonych kawalerzystów !!!
ku chwale Kawalerii
rtm. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
Z-ca Komendanta CWKO d/s Organizacyjnych

Zebranie Delegatów FKO RP

Kraków, dnia 05 marca 2019 r.

Panowie Oficerowie, Koledzy

Pragnę zaprosić was na Walne Zebranie Delegatów Federacji Kawalerii
Ochotniczej Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowane na dzień 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00 w salach Klubu Garnizonowego w Warszawie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta;
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
4. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2018 w tym
sprawozdania finansowego;
5. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7. Przedstawienie przez Zarząd Planów działalności na rok 2019;
8. Wybory uzupełniające do Organów FKO RP;
9. Wolne Wnioski;
10. Zamknięcie Obrad;
Przypominam także o ilości delegatów decyduje ilość pozytywnie
zweryfikowanych sekcji w czasie odbytego popisu.
Pragnę również poinformować, że każdy delegat musi posiadać zaświadczenie
podpisane przez Zarząd własnego Stowarzyszenie potwierdzające uprawnienia danej
osoby do reprezentowania Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Delegatów.

Prezes Zarządu
Federacji Kawalerii Ochotniczej RP
rtm.kaw.och. Jan Znamiec

Do pobrania:  Zebranie Delegatów FKO RP