Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. zwołuje na dzień 3 grudnia 2022 roku na godz,10.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. Piotra Ściegiennego 2.

Planowany porządek obrad to:

 1. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i określenie ilości mandatów przypadających poszczególnym członkom Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykluczenia członków Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. z powodu niewypełniania obowiązków statutowych.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 6. Wybór Komisji Wnioskowej

 7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres dotychczasowej działalności.

 8. Sprawozdanie merytoryczne Komisji Rewizyjnej za okres dotychczasowej działalności.

 9. Zmiana statutu Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 10. Wybór Prezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 11. Wybór Wiceprezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. – Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej R.P.

 12. Wybór Członków Zarządu Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 13. Wybór Komisji Rewizyjnej

 14. Wolne wnioski

 15. Zamknięcie Obrad

Za Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

Prezes Zarządu

rtm.kaw.och. Jan Znamiec