Wielka Rewia Kawalerii 2023

Wielka Rewia Kawalerii 2023 jest to impreza kawaleryjska zorganizowana z inicjatywy Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP oraz Federacji Kawalerii Ochotniczej RP we współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa z okazji 90 rocznicy Wielkiej Rewii Kawalerii, która odbyła się z rozkazu Józefa Piłsudskiego 6 października 1933r.

Zapraszamy wszystkich kawalerzystów ochotników do Krakowa. Nie ważne, czy jesteście zrzeszeni w Federacji Kawalerii Ochotniczej, Polskim Klubie Kawaleryjskim, czy też działacie samodzielnie. Zapraszamy Was na Krakowskie Błonia, gdzie jeszcze słychać tętent koni 12 pułków, komendy rozkazów oraz sygnały trąbek kawaleryjskich i melodie grane przez orkiestry pułkowe. Tu, gdzie można jeszcze dostrzec cień Marszałka. Co prawda nie wystawimy tylu koni, ile z woli Marszałka stawiło się w Krakowie, ale liczę, że nie zabraknie przedstawicieli większości środowisk kawaleryjskich. Niech w Krakowie połączy nas umiłowanie tradycji, miłość do koni i chęć udziału w tym niekomercyjnym wydarzeniu, którego jednym z celów jest pokazanie naszej siły, naszego potencjału i kierunku służby, w którym zmierzamy.

Zapraszam do Krakowa tych wszystkich, których sercom są bliskie słowa „kawaleria ochotnicza” . Wszystkich, którzy z poszanowaniem noszą mundur kawaleryjski, wiedzą, co to honor, a fason i fantazję kawaleryjską umieją odróżnić od pospolitego warcholstwa.

Zapraszam Was z końmi, dla których znajdzie się dach nad głową i wiązka siana z garścią owsa, a dla Was żołnierski nocleg i wyżywienie oraz moc przygód i wrażeń.

Rewia odbędzie się w dniach 20 – 22 października 2023 r. Na wydarzenie składać się będą dwudniowe zawody sekcji kawaleryjskich, a także msza św. w Katedrze Wawelskiej, po której złożymy kawaleryjski salut Janowi III Sobieskiemu i Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz przemaszerujemy drogą królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie w Apelu Poległych oddamy hołd wszystkim naszym poprzednikom.

W  niedzielę w szyku konnym ulicami Krakowa wjedziemy na Rynek Główny, gdzie przy dźwiękach stukotu kopyt i hejnału mariackiego złożymy meldunek Prezydentowi Miasta Krakowa. Na zakończenie wydarzenia odbędą się uroczysty apel na Błoniach Krakowskich, defilada pododdziałów w szyku rozwiniętym, prezentacja wyszkolenia kawaleryjskiego, finały zawodów sekcji i pokazy kawaleryjskie.

To trzydniowe wydarzenie poprzedzi siedmiodniowy obóz kawaleryjski na Krakowskich błoniach, gdzie tych wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć, czeka ciężka, ochotnicza służba w obozowisku, ale też możliwość doskonalenia rzemiosła kawaleryjskiego pod okiem najlepszych szkoleniowców, zarówno w trakcie treningów musztry, jaki i podczas uczestnictwa w manewrach dużych oddziałów.

Dla tych, którzy przyjadą na ostatnie 3 dni, jak i dla tych, którzy wspomogą nas, przyjeżdżając wcześniej, przygotowaliśmy bogaty program i wiele atrakcji, do których przepustką jest mundur kawaleryjski noszony z godnością i fasonem. Wszystkich, którzy mogą nas wspomóc w pełnionej służbie już od 14 października, czy to konno czy też pieszo, zapraszam szczególnie.

Do zobaczenia w Krakowie, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością, a legenda z faktami.

 

                                             Dowódca Rewii

                                                                                              rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski

 

Dokumenty: Regulamin uczestnictwa , List zapowiedni, Zgoda rodziców, Zgłoszenie zbiorowe, Zgłoszenie indywidualne

Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. zwołuje na dzień 3 grudnia 2022 roku na godz,10.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebranie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przy ul. Piotra Ściegiennego 2.

Planowany porządek obrad to:

 1. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i określenie ilości mandatów przypadających poszczególnym członkom Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykluczenia członków Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. z powodu niewypełniania obowiązków statutowych.

 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 6. Wybór Komisji Wnioskowej

 7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres dotychczasowej działalności.

 8. Sprawozdanie merytoryczne Komisji Rewizyjnej za okres dotychczasowej działalności.

 9. Zmiana statutu Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 10. Wybór Prezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 11. Wybór Wiceprezesa Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P. – Komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej R.P.

 12. Wybór Członków Zarządu Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

 13. Wybór Komisji Rewizyjnej

 14. Wolne wnioski

 15. Zamknięcie Obrad

Za Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.

Prezes Zarządu

rtm.kaw.och. Jan Znamiec

Zebranie Walne Sprawozdawcze

Pragnę poinformować, iż Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń: „Federacja Kawalerii Ochotniczej RP” odbędzie się 10 lipca 2022r. o godzinie 19:00, w formie telekonferencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Zatwierdzenie porządku obrad

4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

7. Wnioski

8. Zamknięcie obrad

 

Link do spotkania został dostarczony w pisemnym zawiadomieniu oraz w formie wiadomości email.

W przypadku problemów prosimy o kontakt: jjeznach@kawaleria-ochotnicza.pl

I Biegu Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej

W ramach VIII Warszawskich Dni Kawaleryjskich Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich zapoczątkował nowy projekt, realizowany wspólnie z Bitwa Pod Komarowem i Federacja Kawalerii Ochotniczej. Już na dniach ruszają zapisy do „I Biegu Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej”. Wystarczy przebiec 5 km żeby zdobyć jedną z trzech części unikalnego medalu w kształcie II RP z motywem kawaleryjskim. Cały dochód z pakietów startowych przeznaczymy na budowę pomnika w Komarowie.

Łącznie do pokonania są 3 etapy biegu, każdy z nich min 5 km a max 18 km. Żeby włączyć się w wydarzenie wystarczy przebiec 5 km. Symboliczny maksymalny dystans to 54 km po 1 km dla każdego z pułków kawalerii, Dywizjonów Artylerii Konnej i Szwadronów Kawalerii KOP.

Udział w każdym etapie kończy się oddzielnym medalem. Wszystkie trzy medale składają się w jeden wspólny, tworzący kształt mapy II Rzeczypospolitej. Można zarejestrować się na każdy etap oddzielnie lub od razu na wszystkie trzy.

Szczegóły na www.kuchwalekawalerii.pl

Zapraszamy do obserwacji wydarzenia:
https://fb.me/e/1VsSIdieS

Zapisy na bieg ruszają w najbliższych dniach!

Mural – Kielecki Szwadron Kawalerii

W Kielcach powstanie mural patriotyczny – Kielecki Szwadron Kawalerii zaprasza na jego odsłonięcie

W dniu obchodów Święta Wojska Polskiego w garnizonie kieleckim – 15 sierpnia 2021 roku o godz. 18.00 nastąpi odsłonięcie muralu patriotycznego pn. „HONOR OJCZYZNY JEST W RĘKU ARMII” (cyt. J. Conrad-Korzeniowski), na budynku przy ulicy Kochanowskiego 12.

Powstanie muralu odbywa sie w ramach ogólnopolskiego zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”, które w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych.

Nadrzędnym celem pracy artystycznej są działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Mural, którego autorem jest znany z innych kieleckich murali artysta – Igor Kowalczyk, przedstawia odwieczne cechy naszego narodu: bohaterstwo, umiłowanie Ojczyzny oraz bogate tradycje polskiej kawalerii. Treścią muralu jest artystyczna wizja połączenia dwóch elitarnych formacji wojskowych: kawalerii historycznej – 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz współczesnej, reprezentowanej przez dynamiczny obraz śmigłowców i spadochroniarzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Całość nałożona jest na tle nawiązującym graficznie do polskich barw narodowych.

Odsłonięciu muralu towarzyszyć będą dwa stoiska (dioramy) promujące 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej oraz Kielecki Szwadron Kawalerii, wolontariusze Szwadronu rozdawać będą kotyliony, chorągiewki i wiatraczki w barwach narodowych oraz symboliką NATO. Sekcja konna Szwadronu zaprezentuje także pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego.

Oficjalne odsłonięcie muralu odbędzie się z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, reprezentantów służb mundurowych i kieleckich jednostek wojskowych: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt” oraz przedstawicieli 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Związku Tatarów RP i Kieleckiego Szwadronu Kawalerii.

Po zakończeniu części oficjalnej, o godz. 20.30 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego odbędzie się wykład historyczny pt. „Miejsce i rola kawalerii Wojska Polskiego w latach 1914-2021”. Po zakończeniu spotkania, zostanie wyświetlony niemy film fabularyzowany pt. „Sztandar Wolności” w reż. Ryszarda Ordyńskiego z 1935 roku, z muzyką na żywo. Film zostanie wyświetlony przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w ramach letniego kina plenerowego lub, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych – w sali kinowej WDK.

Zakończenie wydarzenia zostało zaplanowane na godz. 22.00.

Uroczystość odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Do kontaktów w sprawie jest rtm. kaw. och. Robert MAZUR tel 661-174-541