Federacja Kawalerii Ochotniczej RP

Aktualności

O nas

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP jest Związkiem Stowarzyszeń kultywujących tradycję Pułków Kawalerii i Artylerii Konnej II Rzeczpospolitej.

Głównym celem działalności Federacji Kawalerii Ochotniczej RP jest zunifikowanie działalności kawaleryjskiej sfederowanych Stowarzyszeń w skali całego kraju. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez organizację szkoleń kawaleryjskich przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej (CWKO) i opracowywania jednolitych dla wszystkich regulaminów.

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP jest również organizatorem wielu ogólnopolskich imprez kawaleryjskich oraz współpracuje ze stowarzyszeniami kawaleryjskimi na terenie całej Europy.

 

rtm.kaw.och. Jan Znamiec

cwko2

Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej