ppor. kaw. och.

Tomasz Brosz

Członek zarządu
Urodzony 08 stycznia 1986 roku w Opolu. Od 2011 roku związany z kawalerią ochotniczą. Od 2015 roku dowódca i współzałożyciel Szwadronu Przysiecz w barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich, prezes stowarzyszenia.
Ukończył wszystkie rodzaje kursów organizowanych przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, w tym Szkołę Podchorążych Kawalerii Ochotniczej. Aktualnie jest instruktorem  CWKO, instruktorem Jazdy Konnej PZJ, sędzią Militari.
Wieloletni harcerz, były instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przodownik turystyki pieszej i górskiej PTTK.