rtm. kaw. och.

Robert Mazur

Członek Zarządu

Robert Mazur to sprawdzony patriota i pasjonat oręża polskiego, hobbysta, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Posiada stopień rotmistrza kawalerii ochotniczej i jest kawalerem oficerskiej odznaki pamiątkowej 13. Pułku Ułanów Wileńskich.  Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Pro Memoria i Pro Patria, Tatarskim Medalem Dżelal ed Dina oraz Medalem IPN „Świadek Historii”.Współzałożyciel i Prezes Fundacji i Stowarzyszenia Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich – organizacji, która od 2000 roku poprzez wykonywanie założeń statutowych prowadzi m.in. działania promujące kawalerię polską w Województwie Świętokrzyskim w kraju i na Litwie.W ramach swojej działalności Robert Mazur realizuje działania proobronne, patriotyczne, wychowawcze i kulturalne na rzecz mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego.  Od lat osiemdziesiątych XX wieku – poprzez Drużyny Kawalerii Harcerskiej, związany z ruchem kawaleryjskim w Polsce.