por. kaw. och.

Mirosław First

Przewodniczący Sądu Honorowego