ułan

Michał Andrzejak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ur. 1964 w Poznaniu. Instruktor ZHP (od 1980), następnie w NRHRP i członek założyciel ZHR. Od 1981 r. związany z Rodziną 15. Pułku Ułanów Poznańskich, jeden z głównych organizatorów Dni Ułana – Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich (od 1986). Członek założyciel i członek zarządu TbŻiP 15.PUP (1991 – 2005), członek Stow. Miłośników Dawnej Broni i Barwy (1991 – 2001). Członek założyciel i prezes Stow. Twierdza i Dawny Garnizon Poznań. Od trzech kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Stow. Federacja Kawalerii Ochotniczej RP. Członek Kapituły Barw i Tradycji Pułków Kawalerii i Artylerii Konnej II RP.Od wielu lat, w zakresie wiedzy o kawalerii i historii wojskowości, współpracuje z jednostkami Wojska Polskiego, jednostkami samorządowymi i instytucjami kultury w regionie oraz kraju. Prezes „Porozumienia dla Twierdzy Poznań”.Uhonorowany prawem do noszenia Odznaki 15. PUP (1984), co potwierdziła rezolucją londyńska Kapituła Znaku Pułkowego (1993). Za swoją działalność wyróżniony m.in., odznaką „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” (1994), odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych” (2008), Odznaką 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (2016).