ppłk.

Andrzej Gładysz

Członek Zarządu

Podpułkownik, ale nie od zawsze…Urodził się 1965 w Krzepicach niedaleko Częstochowy. Po ukończeniu szkoły średniej w 1984 wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Promocja na pierwszy stopień oficerski 03.09.1988 (chociaż niektórzy mówią,że ppor. to jeszcze nie oficer). Pierwszy przydział służbowy – dowódca plutonu, a następnie  dowódca kompani łączności dalekosiężnej  w 15  Brygadzie Radioliniowo -Kablowej w Sieradzu. W 1996r. otrzymał przydział do 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii  Pancernej im. Gen.  Zygmunta Podhorskiego. W 1996 rozpoczął również  studia w Bydgoszczy na kierunku Elektronika i telekomunikacja.  Rok 2001 to praca w 15 GBZ w Giżycku . W 2006 r został skierowany 36  Brygady Zmechanizowanej im.  Legii Akademickiej w Trzebiatowie. W tym samym roku  rozpoczął podyplomowe studia  PSOT w AON w Warszawie, a po ich ukończeniu służbę  w  20 BZ w Bartoszycach na stanowisku Szefa Sekcji Łączności  Brygady .  W 2007 r na własną  prośbę  został skierowany z 20  BZ do 15 GBZ również na stanowisko Szefa Sekcji S – 6.  Po ukończeniu kursu Operacyjno Taktyczny w AON w Warszawie w 2010 r wyznaczono go na  D-cę batalionu dowodzenia.  Rok 2011 – 2012 to służba w PSZ w Afganistanie.Obecnie ppłk rez. w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych.