100. rocznica bitwy 13. Pułku Ułanów Wileńskich pod Janowem

W sobotę 25 lipca 2020 roku o godz. 14,30 w Janowie-Kolonii Kizielany koło Sokółki odbędzie się uroczystość uczczenia 100. rocznicy bitwy 13 Pułku Ułanów Wileńskich z kawalerią bolszewicką. W trakcie uroczystości nastąpi poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowego kamienia z okolicznościową tablicą upamiętniającą wydarzenie z 25 lipca 1920 roku. Tego dnia, 100 lat temu ułani wileńscy w okolicy Janowa, Trofimówki, Kuplisk, Wyłud i Rykaczewa toczyli walki z sowiecką 15 dywizją III Korpusu Kawalerii Gaja, powstrzymując na kilkadziesiąt godzin ich marsz na zachód Europy. Modlitwę za ułanów poległych w bitwie poprowadzi kapelan Kieleckiego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a uroczystość odbędzie się w obecności regionalnych władz reprezentowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego oraz Wójta Gminy Janów. W uroczystościach wezmą udział poczty sztandarowe, na czele z pocztem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego oraz mieszkańcy Gminy Janów, członkowie rodzin ułanów wileńskich oraz organizacji i stowarzyszeń kultywujących tradycje 13 Pułku Ułanów z Kielc i Wilna, a także przedstawiciele społeczności tatarskiej w Polsce.
Uroczystość zostanie poprzedzona nabożeństwem w kościele pw. Świętego Jerzego w Janowie o godz.13,00, a zakończy ceremonia złożenia wieńców i wiązanek przed odsłoniętym Kamieniem pamiątkowym w Janowie-Kolonii, około godz. 14.30.
Ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne, uroczystość odbędzie się przy zachowaniu zalecanego dystansu społecznego i wszelkich innych środków bezpieczeństwa.