KONFERENCJA – QUO VADIS KAWALERIO ?

Organizator:

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP – rtm. kaw. och. Dariusz WaligórskiWspółorganizator: Portal dobroni.pl – Paweł Rozdżestwieński

Do kogo adresowane jest zaproszenie?

Zapraszamy wszystkich, którym słowo „kawaleria” jest drogie:- przedstawicieli ogólnopolskich organizacji kawaleryjskich takich jak Polski Klub Kawaleryjski czy Federacja Kawalerii Ochotniczej RP, – dowódców, oficerów, działaczy oddziałów kawaleryjskich zarówno tych dużych liczących po kilka sekcji jak i tych małych którzy z wielkim wysiłkiem stworzyli jedną sekcje,- organizatorów dużych imprez kawaleryjskich tworzących czasami wielką społeczność kawaleryjską jak „Komarowska Potrzeba” jak i organizatorów małych lokalnych imprez, gdzie próbuje się przypominać o roli kawalerii,- rekonstruktorów i kawalerzystów ochotników.

Kiedy odbędzie się Konferencja?

9 – 11 marca 2018r.

Gdzie odbywa się Konferencja?

Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, powiat Adamów, woj. Lubelskie, w miejscu stoczenia ostatniej bitwy kampanii jesiennej 1939r. Miejsce jest niesamowite gdyż powstałe z inicjatywy mieszkańców, w celu upamiętnienia walczących tam polskich żołnierzy. Od początku istnienia obiektu stało się ono miejscem gromadzenia pamiątek po wrześniowych i październikowych walkach stoczonych przez SGO Polesie.

Co będzie tematem Konferencji?

Podstawowymi zagadnieniami jakie chcemy poruszyć są:- dokąd zmierza kawaleria w XXI w.?- kim jest albo kim powinien być kawalerzysta ochotnik?- jakie zadania stoją przed dowódcami oddziałów?- czym się różni rekonstruktor od kawalerzysty ochotnika?- jak powinna wyglądać nasza współpraca z WP oraz jak możemy współpracować ze sobą?Kolejnymi tematami będą zagadnienia- przejmowania i dziedziczenia tradycji przez stowarzyszenia i oddziały WP,- pozyskiwanie środków na działania formacji kawaleryjskich,- współpraca międzynarodowa pomiędzy stowarzyszeniami kawaleryjskimi i zagranicznymi formacjami kawaleryjskimi.- sport jeździecki Militari.

Koszt udziału w Konferencji.

160,00 PLN (cena obejmuje dwa noclegi, pełne wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę, przerwy kawowe, uroczystą kolację w sobotę wieczorem)

Zgłoszenia na konferencję.

Zgłoszenia na konferencję należy kierować na adres sekretariat@toporzysko.pl lub telefonicznie pod numer 182873832.O przyjęciu na konferencje decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty

Wpłatę za udział w konferencji należy dokonać wraz z zgłoszeniem na rachunek bankowy:Federacja Kawalerii Ochotniczej RP25 1240 4432 1111 0010 7530 1784z dopiskiem Konferencja.

Zapytania

Na wszystkie pytania w sprawie konferencji odpowiada rtm. kaw. och. Dariusza Waligórski, biuro@toporzysko.pl, tel: 182873832 lub 604690489