Ochotniczy Szwadron 3-go Pułku Ułanów Śląskich

3 Pułk Ułanów został sformowany na Białorusi w listopadzie 1917 roku z żołnierzy polskich wywodzących się z armii rosyjskiej i wszedł skład I Korpusu Polskiego gen. Dowbora – Muśnickiego.
Pułk nawiązywał do tradycji 3 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego i 3 Pułku Ułanów Królestwa Kongresowego.
3 lipca 1918 roku Pułk rozwiązano.

Pułk odtworzono w listopadzie 1918 roku w Warszawie, a jeden z jego szwadronów sformowano w Zagłębiu Dąbrowskim. Poszczególne szwadrony pułku brały udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.
W styczniu 1919 roku dwa szwadrony pułku skierowane zostały na front w Galicji, gdzie prowadziły walki z wojskami ukraińskimi. Od kwietnia 1919 roku cały Pułk wziął udział w zagonie na Łuniniec i w walkach o Mińsk. W składzie 3 Armii dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza – Śmigłego pułk wziął udział w wyprawie kijowskiej przeciwko wojskom bolszewickim. W dniach 15 – 16 sierpnia 1920 roku wziął udział w bitwie pod Cycowem.

16 października 1921 roku Pułk otrzymał sztandar oraz miano „Dzieci Warszawy”.

3 Pułk Ułanów przybył na Górny Śląsk w roku 1922 w związku z objęciem Górnego Śląska przyznanego po plebiscycie
i pozostał w koszarach w Tarnowskich Górach do wybuchu II wojny światowej. Szwadron zapasowy Pułku stacjonował
w Pszczynie.
W 1938 roku na wniosek Sejmu Śląskiego Pułk otrzymał nazwę wyróżniającą „Ułanów Śląskich”.
W kampanii wrześniowej pułk walczył w składzie Krakowskiej Brygady Kawalerii. Brał udział w walkach pod Bożą Górą.
6 września Pułk zajął pozycje obronne w okolicach Pińczowa. 8 września podjął marsz w kierunku Baranowa, gdzie bronił przeprawy przez Wisłę. 16 września Pułk wziął udział w walkach o Tarnogród i nad rzeką Tanwią.
19 września Pułk rozstał rozbity w rejonie Rogoźna. 20 września resztki Pułku skapitulowały wraz z Krakowską Brygadą Kawalerii koło miejscowości Ulowo.

Pułk odtworzono w 1944 roku w ramach Armii Krajowej okolicach Częstochowy. Oddział liczył 600 ułanów.

Odtworzenie Pułku nastąpiło równocześnie w miejscowości San Basilio we Włoszech jako pułku pancernego wchodzącego
w skład 14 Samodzielnej Wielkopolskiej Brygady Pancernej.

Ostatnie święto pułkowe obchodzono 14 czerwca 1947 roku w Wielkiej Brytanii.
W tym samym roku Pułk został rozwiązany.

Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich, wchodzący w skład Federacji Kawalerii Ochotniczej, kontynuuje tradycje 3 Pułku Ułanów Śląskich.

W 2015 roku Przewodniczący Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie, płk. Makowiecki, nadał Szwadronowi prawo noszenia barw 3 Pułku Ułanów Śląskich.

W 2017 roku Szwadron otrzymał Sztandar którego ojcem chrzestnym został płk. Makowiecki, a matką chrzestną pani Anna Maria Anders.

Członkowie oddziału

Dowódca oddziału
rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczyk Godowski
Od 2013r. współzałożyciel i dowódca Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich. Od 2010 do 2013r. lat Prezes Stowarzyszenia Jazda Polska. Prezes TKKF JU- JITSU TYGRYS TEAM, od 20 lat strażak ochotnik, płetwonurek, skoczek spadochronowy, ratownik medyczny. Od ponad 20 lat właściciel agencji ochrony, technik ochrony fizycznej osób i mienia. Zdobyte tytuły licencjata na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz magistra Bezpieczeństwa Narodowego w specjalności kryminalistyka i techniki śledcze ,menadżer do spraw bezpieczeństwa oraz instruktor strzelectwa sportowego i bojowego , instruktor jazdy konnej, instruktor ju- jitsu, w którym zdobył 3 DAN i czarny pas. Wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Europy i Polski w karate federacji IBF.
por.kaw.och. Ryszard Hess
Urodził się w 1972 roku w Pszczynie. Absolwent Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach. Właściciel Agencji Reklamowej ARTISCO Sp. z.o.o.
W kawalerii Ochotniczej służy od 2013 roku. Współzałożyciel Ochotniczego Szwadronu 3-go Pułku Ułanów Śląskich w którym pełni funkcję Vice-prezesa zarządu i Zastępcy dowódcy. Instruktor Jeździectwa. Absolwent kursów I , II i III stopnia w Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Odznaczony krzyżem Pro-Patria oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
plutonowy Waldemar Peters
Szef Szwadronu
por.kaw.rek. Leszek Kasiarz
Członek Zarządu Stowarzyszenia
Kawalerzysta
chor.kaw.och. Stanisław Dyrda
por.kaw.och. Rafał Przybyła
Kapelan 3 Pułku Ułanów
p.por.kaw.och Andrzej Jamro
Weterynarz 3 Pułku Ułanów
kapral.kaw.och. Jacek Gala
Skarbnik Stowarzyszenia
st.uł.kaw.och. Jakub Roman
st.uł.kaw.och. Łukasz Perak
uł.kaw.och. Dawid Zając
Kawalerzysta
uł.kaw.och. Zbigniew Lar
uł.kaw.och. Szymon Kocot
uł.kaw.och. Marek Blacha
Kawalerzysta
ułan.kaw.och. Benedykt Dyrda
ułan.kaw.och. Łukasz Dyrda
uł.kaw.och. Tomasz Pezda
uł.kaw.och. Andrzej Szkrobka
uł.kaw.och. Robert Hess
Kawalerzysta
ułan.kaw.och. Andrzej Sierszulski
uł.kaw.och. Michał Sikora
uł.kaw.och Tomasz Konopka