Obozy proobronne

Regulamin obozów proobronnych
Organizacja dziesięciodniowych obozów szkoleniowych o profilu proobronnym uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych.
Uzgodnienie