Mural – Kielecki Szwadron Kawalerii

W Kielcach powstanie mural patriotyczny – Kielecki Szwadron Kawalerii zaprasza na jego odsłonięcie

W dniu obchodów Święta Wojska Polskiego w garnizonie kieleckim – 15 sierpnia 2021 roku o godz. 18.00 nastąpi odsłonięcie muralu patriotycznego pn. „HONOR OJCZYZNY JEST W RĘKU ARMII” (cyt. J. Conrad-Korzeniowski), na budynku przy ulicy Kochanowskiego 12.

Powstanie muralu odbywa sie w ramach ogólnopolskiego zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”, które w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych.

Nadrzędnym celem pracy artystycznej są działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Mural, którego autorem jest znany z innych kieleckich murali artysta – Igor Kowalczyk, przedstawia odwieczne cechy naszego narodu: bohaterstwo, umiłowanie Ojczyzny oraz bogate tradycje polskiej kawalerii. Treścią muralu jest artystyczna wizja połączenia dwóch elitarnych formacji wojskowych: kawalerii historycznej – 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz współczesnej, reprezentowanej przez dynamiczny obraz śmigłowców i spadochroniarzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. Całość nałożona jest na tle nawiązującym graficznie do polskich barw narodowych.

Odsłonięciu muralu towarzyszyć będą dwa stoiska (dioramy) promujące 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej oraz Kielecki Szwadron Kawalerii, wolontariusze Szwadronu rozdawać będą kotyliony, chorągiewki i wiatraczki w barwach narodowych oraz symboliką NATO. Sekcja konna Szwadronu zaprezentuje także pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego.

Oficjalne odsłonięcie muralu odbędzie się z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, reprezentantów służb mundurowych i kieleckich jednostek wojskowych: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt” oraz przedstawicieli 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Związku Tatarów RP i Kieleckiego Szwadronu Kawalerii.

Po zakończeniu części oficjalnej, o godz. 20.30 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego odbędzie się wykład historyczny pt. „Miejsce i rola kawalerii Wojska Polskiego w latach 1914-2021”. Po zakończeniu spotkania, zostanie wyświetlony niemy film fabularyzowany pt. „Sztandar Wolności” w reż. Ryszarda Ordyńskiego z 1935 roku, z muzyką na żywo. Film zostanie wyświetlony przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w ramach letniego kina plenerowego lub, w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych – w sali kinowej WDK.

Zakończenie wydarzenia zostało zaplanowane na godz. 22.00.

Uroczystość odbędzie się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Do kontaktów w sprawie jest rtm. kaw. och. Robert MAZUR tel 661-174-541