Obozy proobronne

Związek Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
WE WSPÓŁPRACY Z BIUREM
DS. PROOBRONNYCH
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ORGANIZUJE:

Organizacja dziesięciodniowych obozów szkoleniowych o profilu proobronnym uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych

Projekt finansowany
ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

PROGRAM
Celem Federacji kawalerii Ochotniczej RP (FKO) jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania tradycji Kawalerii Polskiej, kultury fizycznej i sportu, dyscypliny, krzewienie obronności, zasad i idei patriotycznych. Cele te realizuje m.in. poprzez organizowanie obozów proobronnych
Realizując powierzone zadanie, Federacja Kawalerii Ochotniczej RP organizuje 4 edycje 10 dniowych obozów szkoleniowychdla 100 uczestników- Członków organizacji proobronnych, uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe
Obozy szkoleniowe będą realizowały- w wybranym zakresie- programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa” wdrożonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczących w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Obozy mają na celu podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Nacisk szkolenia położony będzie na szkolenie praktyczne
Plan szkolenia uzgodniony z Biurem ds. Proobronnych MON obejmujący 80 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych w trakcie jednej edycji będzie obejmował następujące zagadnienia:
Musztra,
Rozpoznanie wojskowe,
Terenoznawstwo,
Szkolenie inżynieryjno-saperskie,
Taktyka,
Szkolenie medyczne,
Łączność,
Obrona przed bronią masowego rażenia,
Szkolenie strzeleckie (budowa i obsługiwanie broni palnej, zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania),
Nauka i doskonalenie jazdy konnej

CELE SZKOLENIOWE.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych u uczestników w zakresie przydatnym do wykorzystania jako przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej, NSR, WOT.
Zasadniczym celem szkoleniowym będzie utrwalenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy oraz wdrożenie jednolitych standardów działania z tematów: szkolenie strzeleckie, musztra, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno-saperskie, taktyka, szkolenie medyczne, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, jazda konna przez członków organizacji pro obronnych oraz uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe
Popularyzacja służby wojskowej
Popularyzacja wśród uczestników aktywnego spędzania czasu oraz wzrost sprawności fizycznej poprzez zajęcia taktyczne, strzeleckie oraz jeździeckie.

XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD KAWALERZYSTÓW

PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
FUNDACJA
NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ
W GRUDZIĄDZU
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD KAWALERZYSTÓW
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W GRUDZIĄDZU
W DNIACH 24-26 SIERPNIA 2018 R.

 

PROGRAM ZJAZDU
24 SIERPNIA / PIĄTEK /
Godz. 15.00
Odsłonięcie tablicy na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego w Alei Żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu parafialnym / ul. Cmentarna /.
Godz. 18.00
Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii /ul. Chełmińska /, na grobie gen. Stefana de Castenedolo
Kasprzyckiego / Cmentarz Garnizonowy / i pomniku ofiar egzekucji ludności polskiej / Księże Góry /.
W tym samym czasie odbędzie się „Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii”
zakończony wspólną kolacją na terenie historycznego Fortu Wielka Księża Góra.
25 SIERPNIA / SOBOTA /
Godz. 9.00
Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego
/ os. Kawalerii Polskiej /.
Godz. 10.00
Wizyta w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczysta zbiórka Batalionu,
złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii, zwiedzanie koszar i pokaz sprzętu / ul. Hallera 60 /.
Godz. 15.00
Błonia Nadwiślańskie: pokazy umiejętności żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego oraz pokazy
kawaleryjskie Szwadronu Kawalerii WP i oddziałów ochotniczych kultywujących tradycje Pomorskiej Brygady Kawalerii.
26 SIERPNIA / NIEDZIELA /
Godz. 10.00
Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.
Godz. 11.30
Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego
i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Godz. 12.00
Pobyt w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji, zwiedzanie wystaw,
Koncert Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej / ul. Wodna 3/5 /.
Godz. 15.30
Posiedzenie Rady Fundacji / Hotel IBIS, ul. Piłsudskiego 18 /
Zakończenie Zjazdu

100. ROCZNICA POWSTANIA 13. PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH

100 ROCZNICA POWSTANIA 13 PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH KIELCE, 26 MAJA 2018 R.

W imieniu zarządu Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystych obchodach 100. rocznicy powstania 13 Pułku Ułanów Wileńskich, które odbędą się w dniu 26 maja 2018 roku w Kielcach.

Celem naszego przedsięwzięcia jest umocnienie funkcjonowania Rodziny Pułkowej „trzynastaków” oraz przywołanie pamięci i bojowych dokonań jednego z najwaleczniejszych pułków kawalerii II Rzeczpospolitej – 13 Pułku Ułanów Wileńskich, którą to misję będąc młodymi harcerzami podjęliśmy w Kielcach w 1982 roku. Dzisiaj, w 100. rocznicę powstania pułku, poczytujemy sobie za zaszczyt i patriotyczny obowiązek kontynuowania „sztafety pokoleń”.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.30 mszą świętą w kieleckiej Katedrze, której przewodniczył będzie JE ks. biskup Marian Florczyk. O godzinie 14.00 uczestnicy uroczystości przejdą ulicami miasta na Plac Wolności, gdzie odbędzie się główna część obchodów: apel pamięci w hołdzie poległym i zmarłym żołnierzom pułku oraz defilada z udziałem kompanii reprezentacyjnej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Dla mieszkańców Kielc zagra orkiestra wojskowa z Krakowa oraz Kapela Wileńska z Wilna. Przeprowadzone zostaną pokazy wyszkolenia i sprawności bojowej żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Uroczystość, którą Pan Andrzej Duda Prezydent RP objął Patronatem Narodowym podsumuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej zawieszonej na murach Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego oraz Gala Ułańska w Sali Widowiskowej WDK-a. Po zakończeniu uroczystej Gali dla zaproszonych gości odbędzie się Bal Ułański.

Natomiast w grudniu br. zaplanowana jest uroczystość wieńcząca obchody 100. rocznicy powstania Pułku, która odbędzie się w Winie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na obchodach święta, w terminie do niedzieli 18 maja 2018 roku, pod adresem e-mail: rotmistrz@onet.eu lub telefonicznie pod nr: 661 174 541 Robert Mazur

 

 

Zawody MILITARI – Toporzysko

Zapraszamy na ZAWODY KAWALERYJSKIE MILITARI
o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego.

RANGA ZAWODÓW
Kwalifikacyjne/Mistrzostwa Kwalifikacje
Miejsce Toporzysko
Data 18-20.05.2018
Organizator ze strony FKO Pułk 3 Strzelców Konnych – Szwadron Toporzysko

Informacje podstawowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:
 Statutem Federacji Kawalerii Ochotniczej
 Regulaminem rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari 2018
 Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono przez Kolegium Sędziów FKO

dnia 10 kwietnia 2018
Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO
st. strz. kaw. och. Zbigniew Seibt

Pliki do pobrania w zakładce Zawody Militarii.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazdu Delegatów FKO RP

Kraków 12 kwietnia 2018r.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”.

Obrady zaplanowano w Warszawie w sali Hotelu Łazienkowskiego

przy ul. 29 listopada 3.

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
 2. Rejestracja i weryfikacja Delegatów na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
 3. Wybór Przewodniczącego
 4. Wybór Sekretarza
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Złożenie sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego przez Zarząd FKO RP
 9. Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 10. Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu FKO RP i programem działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu FKO RP i udzielenia absolutorium
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów

Sekretarz Zarządu FKO RP                                     Prezes Zarządu FKO RP

por. kaw. och. Franciszek Żmudzki                     rtm. kaw. och. Jan Znamiec