100. ROCZNICA POWSTANIA 13. PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH

100 ROCZNICA POWSTANIA 13 PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH KIELCE, 26 MAJA 2018 R.

W imieniu zarządu Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystych obchodach 100. rocznicy powstania 13 Pułku Ułanów Wileńskich, które odbędą się w dniu 26 maja 2018 roku w Kielcach.

Celem naszego przedsięwzięcia jest umocnienie funkcjonowania Rodziny Pułkowej „trzynastaków” oraz przywołanie pamięci i bojowych dokonań jednego z najwaleczniejszych pułków kawalerii II Rzeczpospolitej – 13 Pułku Ułanów Wileńskich, którą to misję będąc młodymi harcerzami podjęliśmy w Kielcach w 1982 roku. Dzisiaj, w 100. rocznicę powstania pułku, poczytujemy sobie za zaszczyt i patriotyczny obowiązek kontynuowania „sztafety pokoleń”.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.30 mszą świętą w kieleckiej Katedrze, której przewodniczył będzie JE ks. biskup Marian Florczyk. O godzinie 14.00 uczestnicy uroczystości przejdą ulicami miasta na Plac Wolności, gdzie odbędzie się główna część obchodów: apel pamięci w hołdzie poległym i zmarłym żołnierzom pułku oraz defilada z udziałem kompanii reprezentacyjnej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Dla mieszkańców Kielc zagra orkiestra wojskowa z Krakowa oraz Kapela Wileńska z Wilna. Przeprowadzone zostaną pokazy wyszkolenia i sprawności bojowej żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Uroczystość, którą Pan Andrzej Duda Prezydent RP objął Patronatem Narodowym podsumuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej zawieszonej na murach Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego oraz Gala Ułańska w Sali Widowiskowej WDK-a. Po zakończeniu uroczystej Gali dla zaproszonych gości odbędzie się Bal Ułański.

Natomiast w grudniu br. zaplanowana jest uroczystość wieńcząca obchody 100. rocznicy powstania Pułku, która odbędzie się w Winie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na obchodach święta, w terminie do niedzieli 18 maja 2018 roku, pod adresem e-mail: rotmistrz@onet.eu lub telefonicznie pod nr: 661 174 541 Robert Mazur

 

 

Zawody MILITARI – Toporzysko

Zapraszamy na ZAWODY KAWALERYJSKIE MILITARI
o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego.

RANGA ZAWODÓW
Kwalifikacyjne/Mistrzostwa Kwalifikacje
Miejsce Toporzysko
Data 18-20.05.2018
Organizator ze strony FKO Pułk 3 Strzelców Konnych – Szwadron Toporzysko

Informacje podstawowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:
 Statutem Federacji Kawalerii Ochotniczej
 Regulaminem rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari 2018
 Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono przez Kolegium Sędziów FKO

dnia 10 kwietnia 2018
Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO
st. strz. kaw. och. Zbigniew Seibt

Pliki do pobrania w zakładce Zawody Militarii.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazdu Delegatów FKO RP

Kraków 12 kwietnia 2018r.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”.

Obrady zaplanowano w Warszawie w sali Hotelu Łazienkowskiego

przy ul. 29 listopada 3.

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
 2. Rejestracja i weryfikacja Delegatów na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
 3. Wybór Przewodniczącego
 4. Wybór Sekretarza
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Złożenie sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego przez Zarząd FKO RP
 9. Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 10. Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu FKO RP i programem działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu FKO RP i udzielenia absolutorium
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów

Sekretarz Zarządu FKO RP                                     Prezes Zarządu FKO RP

por. kaw. och. Franciszek Żmudzki                     rtm. kaw. och. Jan Znamiec

KONFERENCJA – QUO VADIS KAWALERIO ?

Organizator:

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP – rtm. kaw. och. Dariusz WaligórskiWspółorganizator: Portal dobroni.pl – Paweł Rozdżestwieński

Do kogo adresowane jest zaproszenie?

Zapraszamy wszystkich, którym słowo „kawaleria” jest drogie:- przedstawicieli ogólnopolskich organizacji kawaleryjskich takich jak Polski Klub Kawaleryjski czy Federacja Kawalerii Ochotniczej RP, – dowódców, oficerów, działaczy oddziałów kawaleryjskich zarówno tych dużych liczących po kilka sekcji jak i tych małych którzy z wielkim wysiłkiem stworzyli jedną sekcje,- organizatorów dużych imprez kawaleryjskich tworzących czasami wielką społeczność kawaleryjską jak „Komarowska Potrzeba” jak i organizatorów małych lokalnych imprez, gdzie próbuje się przypominać o roli kawalerii,- rekonstruktorów i kawalerzystów ochotników.

Kiedy odbędzie się Konferencja?

9 – 11 marca 2018r.

Gdzie odbywa się Konferencja?

Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, powiat Adamów, woj. Lubelskie, w miejscu stoczenia ostatniej bitwy kampanii jesiennej 1939r. Miejsce jest niesamowite gdyż powstałe z inicjatywy mieszkańców, w celu upamiętnienia walczących tam polskich żołnierzy. Od początku istnienia obiektu stało się ono miejscem gromadzenia pamiątek po wrześniowych i październikowych walkach stoczonych przez SGO Polesie.

Co będzie tematem Konferencji?

Podstawowymi zagadnieniami jakie chcemy poruszyć są:- dokąd zmierza kawaleria w XXI w.?- kim jest albo kim powinien być kawalerzysta ochotnik?- jakie zadania stoją przed dowódcami oddziałów?- czym się różni rekonstruktor od kawalerzysty ochotnika?- jak powinna wyglądać nasza współpraca z WP oraz jak możemy współpracować ze sobą?Kolejnymi tematami będą zagadnienia- przejmowania i dziedziczenia tradycji przez stowarzyszenia i oddziały WP,- pozyskiwanie środków na działania formacji kawaleryjskich,- współpraca międzynarodowa pomiędzy stowarzyszeniami kawaleryjskimi i zagranicznymi formacjami kawaleryjskimi.- sport jeździecki Militari.

Koszt udziału w Konferencji.

160,00 PLN (cena obejmuje dwa noclegi, pełne wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę, przerwy kawowe, uroczystą kolację w sobotę wieczorem)

Zgłoszenia na konferencję.

Zgłoszenia na konferencję należy kierować na adres sekretariat@toporzysko.pl lub telefonicznie pod numer 182873832.O przyjęciu na konferencje decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty

Wpłatę za udział w konferencji należy dokonać wraz z zgłoszeniem na rachunek bankowy:Federacja Kawalerii Ochotniczej RP25 1240 4432 1111 0010 7530 1784z dopiskiem Konferencja.

Zapytania

Na wszystkie pytania w sprawie konferencji odpowiada rtm. kaw. och. Dariusza Waligórski, biuro@toporzysko.pl, tel: 182873832 lub 604690489

Wielki Bal Kawaleryjski A.D.2018

Zaproszenie

W imieniu Zarządu Federacji Kawalerii Rzeczypospolitej RP mam
zaszczyt zaprosić wszystkich kawalerzystów i sympatyków kawalerii polskiej
oraz osoby cywilne wraz z osobami towarzyszącymi na Wielki Bal
Kawaleryjski A.D.2018, który odbędzie się 03 lutego 2018 roku w Krakowie,
w historycznym miejscu – kasynie garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza 1, w
którym to kasynie marszałek Józef Piłsudski podejmował korpus
dyplomatycznym po Wielkiej Rewii Kawalerii w 1933 roku.
Zapraszam wszystkich do przybycia już od godz. 18.00, abyśmy mogli
oficjalnie rozpocząć bal o godz. 19.00.
Wśród atrakcji balu oprócz wykwintnej kuchni, wybornych trunków i
oprawy muzycznej zapewnionej przez orkiestrę przewidujemy loterie fantową,
licytację ciekawych i nie typowych pamiątek, taniec kotylionowy oraz
niespodziankę połączoną z wyjściem na płytę Rynku Głównego w Krakowie.

Proszę aby zgłoszenia dokonać do 25.01.2018 roku

Prezes Związku Stowarzyszeń
Federacja Kawalerii Ochotniczej RP

Rtm. kaw. och. Jan Znamiec