Zostań fundatorem pomnika bohatera!

Pułkownik Jan Hipolit Kozietulski dowodził szarżą polskiej jazdy 30 listopada 1808 pod Somosierrą. Warto wiedzieć, że jest to jedna z bitew, o której nadal uczy się w akademiach wojskowych, np. w West Point. Pomnik pułkownika został odsłonięty w roku 1930 w Suwałkach, gdzie stał w koszarach 3 pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Po wybuchu II Wojny Światowej szwoleżerowie ukryli cenny pomnik swego patrona przed najeźdźcami. Niemcy przejęli go jednak w 1940 roku i wtedy przepadł na wiele lat. Odnalazł się po wojnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie stoi do dziś.

Nasza akcja ma na celu przywrócenia żołnierza pomnika ich patrona, tak aby stanął na właściwym miejscu, wśród nich. Wszyscy fundatorzy zostaną imiennie uhonorowani i otrzymają specjalne podziękowania.

https://zrzutka.pl/zostan-fundatorem-pomnika-bohatera

Zbiórka pieniędzy na film „Ostatni Bój”

Czołem,
Zachęcam do wsparcia realizowanego przeze mnie i kawalerzystów filmu „Ostatni Bój”, opowiadającego bohaterską historię Pułku 3 Strzelców Konnych, jednostki najdłużej – bo aż 33 dni – stawiającej czoła niemieckiemu najeźdźcy podczas kampanii jesiennej 1939 roku.

Do tej pory uzbieraliśmy 25 000 a brakuje nam jeszcze 10 000. Dlatego liczę, że wesprzecie nasze działania konkretnymi sumami. Pozostało niewiele dni, dlatego ważna będzie każda kwota. Z myślą o Was nagrałem kilkanaście godzin temu film, w którym zwracam się do Was osobiście. Liczę, że ten mój apel nie pozostanie bez echa.

Jeśli nie możecie wesprzeć nas nawet drobnym datkiem – proszę, prześlijcie tego maila do swoich znajomych. I niech oni poinformują swoich znajomych. I może w ten sposób uruchomimy wspólnie tę lawinę pozytywnych zdarzeń.

Film z apelem zobaczycie tutaj:
www.facebook.com/toporzysko/videos/1035581286601850/

Wesprzeć możecie nas tutaj:
https://polakpotrafi.pl/projekt/ostatni-boj

Serdeczne dzięki!
Dariusz Waligórski

Komunikat o kursach

Kawalerzyści,
pragnę poinformować, że ostatnie z zaplanowanych szkoleń kawaleryjskich w tym roku
organizowane przez CWKO odbędzie się w dniach: 21-30 listopada br. w Toporzysku.
Będzie ono trwało 10 dni i będzie poszerzone o szkolenie wojskowe w ramach współpracy
z MON. Szkolenie będzie obejmować kurs I, II i III stopnia oraz kolejny zjazd SPKO, będzie
ono całkowicie sfinansowane przez FKO RP, tz., że kawalerzyści biorący udział w tych
kursach nie ponoszą żadnej opłaty, dotyczy to również II rocznika SPKO .
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 października br. i jest on ostatecznym.
Druki zgłoszenia i wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie cwko.pl
w zakładce „pliki”. W załączeniu przekazuję również zestawienie wymogów jakie powinni
spełniać kandydaci na poszczególne kursy.

ku chwale Kawalerii
por. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
Z-ca Komendanta CWKO d/s Organizacyjnych

 

 

Kurs I stopnia (starszy)

Poziom szkolenia:
st. ułan, strzelec konny, szwoleżer
Założenia:
Kurs I stopnia określany kursem unitarnym, wyrównuje podstawowe umiejętności kawalerzystów z oddziałów. Wymagania egzaminacyjne kursu I stopnia określone są w wymaganiach na dwa pierwsze stopnie ułan, szwoleżer, strzelec konny i starszy ułan, szwoleżer, strzelec konny.

Szkolenie to przede wszystkim podstawy z zakresu musztry
pieszej, konnej, historia kawalerii, weterynaria, władanie bronią białą na drewnianym koniu.
Czas trwania:
1 zjazd (ok. 7 dni)
Dla kogo:
Kurs I stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
– nie posiadają stopnia starszego (lub posiadają i chcą uczestniczyć aby uzupełnić swoje umiejętności)
– posiadają podstawowe umiejętności jeździeckie, niezbędne do uczestnictwie w kursie (poruszanie się stepem i kłusem)
– zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
Rekomendacja:
Osoba która uczestniczy w kursie I stopnia może ukończyć go z rekomendacją na 2 pierwsze stopnie FKO  (ułan, szwoleżer, strzelec konny, starszy ułan, starszy szwoleżer, starszy strzelec konny).
Osoba, która ukończy kurs I stopnia bez rekomendacji na starszego, będzie zobowiązana zdać egzamin wstępny na kurs II stopnia (braki z egzaminu kursu I stopnia).

Kurs II stopnia (kapral)

Poziom szkolenia:
Kapral
Założenia:
Kurs II stopnia przygotowuje do zdobycia stopnia kaprala. Główny nacisk podczas szkolenia, kładzie się na naukę prawidłowego dowodzenia sekcją.
Według wymagań FKO, kapral kawalerii ochotniczej nie jest jeszcze gotowy aby samodzielnie prowadzić dydaktyczne zajęcia ale posiada umiejętności aby dowodzić na sekcją (w szyku) oraz dokonywać podstawowych korekt w dowodzonym oddziale. Kurs II stopnia to przede wszystkim nauka dowodzenia, jazdy konnej w sekcji konno, oraz
praktyczny trening władania lancą konno. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie brązowej odznaki PZJ.
Czas trwania:
2 zjazdy (ok. 14 dni)
Dla kogo:
Kurs 2 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
– ukończyli kurs I stopnia
– posiadają stopień starszego (lub posiadają już stopień kaprala i wyższy ale chcą podnieść swoje umiejętności)
– posiadają brązową odznakę
– zdadzą egzamin wstępny (dotyczy kawalerzystów, którzy ukończyli kurs I stopnia z rekomendacją na ułana)
– zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
Rekomendacja:
Po kursie można otrzymać rekomendację na stopień kaprala.

Kurs III stopnia (wachmistrz)

Założenia:
Kurs skierowany do przyszłych pomocników instruktorów. W czasie kursu położony jest nacisk na naukę przekazywania wiedzy. W trakcie kursu kawalerzyści w praktyce dowodzą
musztrą konną i pieszą, trenują władanie szablą i lancą konno, prowadzą zajęcia z troczenia
itp. Jeden zjazd przeznaczony jest na szkolenie jeździeckie i zdobycie srebrnej odznaki jeździeckiej.
Czas trwania:
3 zjazdy (ok. 21 dni)
Dla kogo:
Kurs 3 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
– posiadają stopień kaprala lub plutonowego (zdały egzaminy kursów I i II stopnia)
– posiadają brązową odznakę jeździecką
– posiada umiejętności pozwalające zdobyć w czasie kursu srebrną odznakę PZJ
(niezbędna do ukończenia kursu)
– posiadają już stopień wachmistrza lub wyższy i chcą podnieść swoje umiejętności
– zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)

Obozy proobronne

Związek Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
WE WSPÓŁPRACY Z BIUREM
DS. PROOBRONNYCH
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ORGANIZUJE:

Organizacja dziesięciodniowych obozów szkoleniowych o profilu proobronnym uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych

Projekt finansowany
ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

PROGRAM
Celem Federacji kawalerii Ochotniczej RP (FKO) jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania tradycji Kawalerii Polskiej, kultury fizycznej i sportu, dyscypliny, krzewienie obronności, zasad i idei patriotycznych. Cele te realizuje m.in. poprzez organizowanie obozów proobronnych
Realizując powierzone zadanie, Federacja Kawalerii Ochotniczej RP organizuje 4 edycje 10 dniowych obozów szkoleniowychdla 100 uczestników- Członków organizacji proobronnych, uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe
Obozy szkoleniowe będą realizowały- w wybranym zakresie- programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa” wdrożonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczących w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Obozy mają na celu podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Nacisk szkolenia położony będzie na szkolenie praktyczne
Plan szkolenia uzgodniony z Biurem ds. Proobronnych MON obejmujący 80 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych w trakcie jednej edycji będzie obejmował następujące zagadnienia:
Musztra,
Rozpoznanie wojskowe,
Terenoznawstwo,
Szkolenie inżynieryjno-saperskie,
Taktyka,
Szkolenie medyczne,
Łączność,
Obrona przed bronią masowego rażenia,
Szkolenie strzeleckie (budowa i obsługiwanie broni palnej, zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania),
Nauka i doskonalenie jazdy konnej

CELE SZKOLENIOWE.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych u uczestników w zakresie przydatnym do wykorzystania jako przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej, NSR, WOT.
Zasadniczym celem szkoleniowym będzie utrwalenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy oraz wdrożenie jednolitych standardów działania z tematów: szkolenie strzeleckie, musztra, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno-saperskie, taktyka, szkolenie medyczne, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, jazda konna przez członków organizacji pro obronnych oraz uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe
Popularyzacja służby wojskowej
Popularyzacja wśród uczestników aktywnego spędzania czasu oraz wzrost sprawności fizycznej poprzez zajęcia taktyczne, strzeleckie oraz jeździeckie.

XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD KAWALERZYSTÓW

PATRONAT NARODOWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
FUNDACJA
NA RZECZ TRADYCJI JAZDY POLSKIEJ
W GRUDZIĄDZU
MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA
XXX JUBILEUSZOWY ZJAZD KAWALERZYSTÓW
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W GRUDZIĄDZU
W DNIACH 24-26 SIERPNIA 2018 R.

 

PROGRAM ZJAZDU
24 SIERPNIA / PIĄTEK /
Godz. 15.00
Odsłonięcie tablicy na grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego w Alei Żołnierzy Września 1939 r. na cmentarzu parafialnym / ul. Cmentarna /.
Godz. 18.00
Składanie kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii /ul. Chełmińska /, na grobie gen. Stefana de Castenedolo
Kasprzyckiego / Cmentarz Garnizonowy / i pomniku ofiar egzekucji ludności polskiej / Księże Góry /.
W tym samym czasie odbędzie się „Bieg Ułański o Złotą Ostrogę Centrum Wyszkolenia Kawalerii”
zakończony wspólną kolacją na terenie historycznego Fortu Wielka Księża Góra.
25 SIERPNIA / SOBOTA /
Godz. 9.00
Złożenie kwiatów przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego
/ os. Kawalerii Polskiej /.
Godz. 10.00
Wizyta w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego. Uroczysta zbiórka Batalionu,
złożenie kwiatów przy obelisku Szkoły Podchorążych Kawalerii, zwiedzanie koszar i pokaz sprzętu / ul. Hallera 60 /.
Godz. 15.00
Błonia Nadwiślańskie: pokazy umiejętności żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego oraz pokazy
kawaleryjskie Szwadronu Kawalerii WP i oddziałów ochotniczych kultywujących tradycje Pomorskiej Brygady Kawalerii.
26 SIERPNIA / NIEDZIELA /
Godz. 10.00
Msza św. koncelebrowana w grudziądzkiej Bazylice Kolegiackiej.
Godz. 11.30
Złożenie kwiatów przy pomnikach: Żołnierza Polskiego
i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Godz. 12.00
Pobyt w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi. Wręczenie Odznak Honorowych Fundacji, zwiedzanie wystaw,
Koncert Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej / ul. Wodna 3/5 /.
Godz. 15.30
Posiedzenie Rady Fundacji / Hotel IBIS, ul. Piłsudskiego 18 /
Zakończenie Zjazdu

100. ROCZNICA POWSTANIA 13. PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH

100 ROCZNICA POWSTANIA 13 PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH KIELCE, 26 MAJA 2018 R.

W imieniu zarządu Fundacji Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystych obchodach 100. rocznicy powstania 13 Pułku Ułanów Wileńskich, które odbędą się w dniu 26 maja 2018 roku w Kielcach.

Celem naszego przedsięwzięcia jest umocnienie funkcjonowania Rodziny Pułkowej „trzynastaków” oraz przywołanie pamięci i bojowych dokonań jednego z najwaleczniejszych pułków kawalerii II Rzeczpospolitej – 13 Pułku Ułanów Wileńskich, którą to misję będąc młodymi harcerzami podjęliśmy w Kielcach w 1982 roku. Dzisiaj, w 100. rocznicę powstania pułku, poczytujemy sobie za zaszczyt i patriotyczny obowiązek kontynuowania „sztafety pokoleń”.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.30 mszą świętą w kieleckiej Katedrze, której przewodniczył będzie JE ks. biskup Marian Florczyk. O godzinie 14.00 uczestnicy uroczystości przejdą ulicami miasta na Plac Wolności, gdzie odbędzie się główna część obchodów: apel pamięci w hołdzie poległym i zmarłym żołnierzom pułku oraz defilada z udziałem kompanii reprezentacyjnej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Dla mieszkańców Kielc zagra orkiestra wojskowa z Krakowa oraz Kapela Wileńska z Wilna. Przeprowadzone zostaną pokazy wyszkolenia i sprawności bojowej żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Uroczystość, którą Pan Andrzej Duda Prezydent RP objął Patronatem Narodowym podsumuje odsłonięcie tablicy pamiątkowej zawieszonej na murach Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego oraz Gala Ułańska w Sali Widowiskowej WDK-a. Po zakończeniu uroczystej Gali dla zaproszonych gości odbędzie się Bal Ułański.

Natomiast w grudniu br. zaplanowana jest uroczystość wieńcząca obchody 100. rocznicy powstania Pułku, która odbędzie się w Winie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na obchodach święta, w terminie do niedzieli 18 maja 2018 roku, pod adresem e-mail: rotmistrz@onet.eu lub telefonicznie pod nr: 661 174 541 Robert Mazur

 

 

Zawody MILITARI – Toporzysko

Zapraszamy na ZAWODY KAWALERYJSKIE MILITARI
o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego.

RANGA ZAWODÓW
Kwalifikacyjne/Mistrzostwa Kwalifikacje
Miejsce Toporzysko
Data 18-20.05.2018
Organizator ze strony FKO Pułk 3 Strzelców Konnych – Szwadron Toporzysko

Informacje podstawowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:
 Statutem Federacji Kawalerii Ochotniczej
 Regulaminem rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari 2018
 Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono przez Kolegium Sędziów FKO

dnia 10 kwietnia 2018
Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO
st. strz. kaw. och. Zbigniew Seibt

Pliki do pobrania w zakładce Zawody Militarii.