Komunikat o kursach

Kawalerzyści,
pragnę poinformować, że ostatnie z zaplanowanych szkoleń kawaleryjskich w tym roku
organizowane przez CWKO odbędzie się w dniach: 21-30 listopada br. w Toporzysku.
Będzie ono trwało 10 dni i będzie poszerzone o szkolenie wojskowe w ramach współpracy
z MON. Szkolenie będzie obejmować kurs I, II i III stopnia oraz kolejny zjazd SPKO, będzie
ono całkowicie sfinansowane przez FKO RP, tz., że kawalerzyści biorący udział w tych
kursach nie ponoszą żadnej opłaty, dotyczy to również II rocznika SPKO .
Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 października br. i jest on ostatecznym.
Druki zgłoszenia i wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie cwko.pl
w zakładce „pliki”. W załączeniu przekazuję również zestawienie wymogów jakie powinni
spełniać kandydaci na poszczególne kursy.

ku chwale Kawalerii
por. kaw. och. Franciszek Paweł Żmudzki
Z-ca Komendanta CWKO d/s Organizacyjnych

 

 

Kurs I stopnia (starszy)

Poziom szkolenia:
st. ułan, strzelec konny, szwoleżer
Założenia:
Kurs I stopnia określany kursem unitarnym, wyrównuje podstawowe umiejętności kawalerzystów z oddziałów. Wymagania egzaminacyjne kursu I stopnia określone są w wymaganiach na dwa pierwsze stopnie ułan, szwoleżer, strzelec konny i starszy ułan, szwoleżer, strzelec konny.

Szkolenie to przede wszystkim podstawy z zakresu musztry
pieszej, konnej, historia kawalerii, weterynaria, władanie bronią białą na drewnianym koniu.
Czas trwania:
1 zjazd (ok. 7 dni)
Dla kogo:
Kurs I stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
– nie posiadają stopnia starszego (lub posiadają i chcą uczestniczyć aby uzupełnić swoje umiejętności)
– posiadają podstawowe umiejętności jeździeckie, niezbędne do uczestnictwie w kursie (poruszanie się stepem i kłusem)
– zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
Rekomendacja:
Osoba która uczestniczy w kursie I stopnia może ukończyć go z rekomendacją na 2 pierwsze stopnie FKO  (ułan, szwoleżer, strzelec konny, starszy ułan, starszy szwoleżer, starszy strzelec konny).
Osoba, która ukończy kurs I stopnia bez rekomendacji na starszego, będzie zobowiązana zdać egzamin wstępny na kurs II stopnia (braki z egzaminu kursu I stopnia).

Kurs II stopnia (kapral)

Poziom szkolenia:
Kapral
Założenia:
Kurs II stopnia przygotowuje do zdobycia stopnia kaprala. Główny nacisk podczas szkolenia, kładzie się na naukę prawidłowego dowodzenia sekcją.
Według wymagań FKO, kapral kawalerii ochotniczej nie jest jeszcze gotowy aby samodzielnie prowadzić dydaktyczne zajęcia ale posiada umiejętności aby dowodzić na sekcją (w szyku) oraz dokonywać podstawowych korekt w dowodzonym oddziale. Kurs II stopnia to przede wszystkim nauka dowodzenia, jazdy konnej w sekcji konno, oraz
praktyczny trening władania lancą konno. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie brązowej odznaki PZJ.
Czas trwania:
2 zjazdy (ok. 14 dni)
Dla kogo:
Kurs 2 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
– ukończyli kurs I stopnia
– posiadają stopień starszego (lub posiadają już stopień kaprala i wyższy ale chcą podnieść swoje umiejętności)
– posiadają brązową odznakę
– zdadzą egzamin wstępny (dotyczy kawalerzystów, którzy ukończyli kurs I stopnia z rekomendacją na ułana)
– zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)
Rekomendacja:
Po kursie można otrzymać rekomendację na stopień kaprala.

Kurs III stopnia (wachmistrz)

Założenia:
Kurs skierowany do przyszłych pomocników instruktorów. W czasie kursu położony jest nacisk na naukę przekazywania wiedzy. W trakcie kursu kawalerzyści w praktyce dowodzą
musztrą konną i pieszą, trenują władanie szablą i lancą konno, prowadzą zajęcia z troczenia
itp. Jeden zjazd przeznaczony jest na szkolenie jeździeckie i zdobycie srebrnej odznaki jeździeckiej.
Czas trwania:
3 zjazdy (ok. 21 dni)
Dla kogo:
Kurs 3 stopnia skierowany jest do kawalerzystów, którzy:
– posiadają stopień kaprala lub plutonowego (zdały egzaminy kursów I i II stopnia)
– posiadają brązową odznakę jeździecką
– posiada umiejętności pozwalające zdobyć w czasie kursu srebrną odznakę PZJ
(niezbędna do ukończenia kursu)
– posiadają już stopień wachmistrza lub wyższy i chcą podnieść swoje umiejętności
– zostali skierowani przez dowódcę oddziału (skierowanie jest równoznaczne z chęcią awansowania kawalerzysty na wyższy stopień)