Zawody MILITARI – Toporzysko

Zapraszamy na ZAWODY KAWALERYJSKIE MILITARI
o Buzdygan płk. dr. Bronisława Lubienieckiego.

RANGA ZAWODÓW
Kwalifikacyjne/Mistrzostwa Kwalifikacje
Miejsce Toporzysko
Data 18-20.05.2018
Organizator ze strony FKO Pułk 3 Strzelców Konnych – Szwadron Toporzysko

Informacje podstawowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z:
 Statutem Federacji Kawalerii Ochotniczej
 Regulaminem rozgrywania Zawodów Kawaleryjskich Militari 2018
 Przepisami weterynaryjnymi Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami WKKW Polskiego Związku Jeździeckiego
 Przepisami antydopingowymi Polskiego Związku Jeździeckiego

Zatwierdzono przez Kolegium Sędziów FKO

dnia 10 kwietnia 2018
Przewodniczący Kolegium Sędziów FKO
st. strz. kaw. och. Zbigniew Seibt

Pliki do pobrania w zakładce Zawody Militarii.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazdu Delegatów FKO RP

Kraków 12 kwietnia 2018r.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”.

Obrady zaplanowano w Warszawie w sali Hotelu Łazienkowskiego

przy ul. 29 listopada 3.

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
 2. Rejestracja i weryfikacja Delegatów na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
 3. Wybór Przewodniczącego
 4. Wybór Sekretarza
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Złożenie sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego przez Zarząd FKO RP
 9. Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 10. Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu FKO RP i programem działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu FKO RP i udzielenia absolutorium
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów

Sekretarz Zarządu FKO RP                                     Prezes Zarządu FKO RP

por. kaw. och. Franciszek Żmudzki                     rtm. kaw. och. Jan Znamiec